Hertenweg 12 - 8317 PN - Kraggenburg - 0527252550 - 0618224181 - alleen op afspraak - KvK 39078926


Introductie

5 Principes

Privacy

Praktijkruimte


Methoden

Aromatherapie

Dorn Breuss

Triggerpoint

Lymfe drainage


Voeding

Gewichts problematiek

Epigenetica

Verkoop producten


Lomi behandeling

LomiLomi Temple style

Lomi Aunty maile style

Lua Lomi Jimmy Quitan


Pijnbestrijding

InterX neurostimulatie


Niet vergoed

Zwangerschapsmassage


Overig

Tarieven

Curriculum Vitea

Email

Kaartje

LinksEpi-genetica
Epi-genetica is de basis voor de inzichten waarmee ik in de praktijk werk. Genetica heeft alles te maken met de genen. Epi-genetica heeft alles te maken met ‘boven de genen’ staande factoren. In feite zijn dit alle factoren in de ruime omgeving van de genen die in staat zijn genetische processen te beïnvloeden. Factoren als voeding, beweging of emoties brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

In de cirkel zie je een genetisch proces (aflezen dna-codes) en de pijlen eromheen tonen de invloed van epi-genetische factoren op ziekten.

Als je de genen ziet als een ‘auto’ dan is epi-genetica de olie, de benzine en de verkeersdrempel. Met een auto die technisch perfect is, zou je prima 140 km p.u. kunnen rijden. Als je de olie vergeet, verkeerde brandstof gebruikt of met 140 over verkeersdrempels raast dan kan de auto dit niet hanteren en gaat stuk. Epi-genetische factoren hebben op vergelijkbare wijze invloed op genetische processen. In wetenschappelijke kringen wordt nog steeds stevig gediscussieerd over de mate waarin we zijn voorgeprogrammeerd (genetica) dan wel worden gevormd onder invloed van onze omgeving (epi-genetica). Bijvoorbeeld of wij diabetes krijgen omdat we verkeerd eten of omdat het is vastgelegd in onze genen. In feite kan er geen sprake zijn van of/of maar van en/en. Beide dingen zijn waar. De genen vormen de hardware, epi-genetische processen bepalen wat ermee gebeurt.

Voeding als medicijn
"Het zit in mijn genen" is een veel gehoorde uitspraak als het gaat om onze gezondheid. Maar we hebben wel degelijk invloed op het functioneren van ons lichaam. Ons genetisch materiaal ligt weliswaar vast maar is door wat we eten, denken en doen zeker te beinvloeden.

Ons lichaam wordt door heel veel dingen beinvloed denk onder andere aan voeding, stress, hormonen, hoe zit je in je vel, beweeg je genoeg, milieuvervuiling. Met een moeilijke term hebben we het dan over epigenetische factoren. Al deze dingen hebben ook weer invloed op elkaar en soms heb je ergens last van (b.v. van je huid) maar ligt de oorzaak van die klacht eigenlijk heel ergens anders. Een zoektocht dus.

Met welke klachten of vragen kunt u onder andere bij mij terecht?
· allergieën
· (chronische) darmklachten
· verhoogd cholesterol
· chronische vermoeidheid
· auto-immuunziekten b.v. schildklieraandoeningen
· diabetes
· gewichtsproblemen
· depressie
· hormonale klachten (menstruatie/ rondom de zwangerschap/ overgang)
· vragen over voeding

Werkwijze
Tijdens een intakegesprek gaan we samen de oorzaak van uw klachten achterhalen. Ik zal u uitgebreid vragen naar uw klachten, uw voorgeschiedenis, leefstijl en voedingspatroon. Op basis van deze uitkomst adviseer ik u over uw voeding een leefpatroon. Het liefst maak ik gebruik van het zogenaamde paleo- of oerdieet: voeding die bestaat uit veel groenten, fruit, vis, wat vlees, eieren en noten en zaden. Daar waar nodig zal ik u aanraden om supplementen te gaan gebruiken.

Naast tekorten in de voeding is ook langdurige stress een grote verstorende factor. Stress is in dit geval een ruim en rekbaar begrip: tekorten in de voeding, psychische of lichamelijke overbelasting, hypotheekstress. Voor ons lichaam maakt het niet uit, het reageert op al deze verschillende 'stressoren' met eenzelfde werkingsmechanisme, het is dus ook van belang om hier mee aan de slag te gaan.

Uitgangspunt van de behandeling is de klinische Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie (kPNI). Hierbinnen wordt gekeken naar de wisselwerking tussen psychologische, neurologische, endocrinologische en immunologische processen. Geen enkele van deze processen staat namelijk op zichzelf en een verstoring kan op een hele andere plek veranderingen veroorzaken. Een virus bijvoorbeeld heeft niet alleen invloed op het afweersysteem maar ook op het hormonale systeem en op de geest.

Voedingsadvies is een standaard aanvulling op mijn verdere therapievormen, maar kan ook gericht aangeboden worden en begeleid afvallen is in dit kader dan ook mogelijk. Zie ook de pagina BOEKEN