De eilanden groep die we Hawaii noemen bestaat uit 137 verschillende vulkanische eilanden waarvan de meesten onbewoond zijn. Onder de zeespiegel ligt een breuk in de aardkorst waardoor lava lekt. Dit proces heeft voor de vele eilanden gezorgd die we nu kennen. De meest actieve vulkaan ter wereld, de Kilauea  ligt op het eiland Hawaii.

 

Rots tekeningenDe oorspronkelijke bewoners van de eilanden zijn volgens overlevering via de golfstromen over zee op de eilanden geland. Er zijn nederzettingen gevonden die dateren van rond 400 na christus maar er kan al eerder bewoning zijn geweest. Er zijn sterke overeenkomsten met Polynesische volken uit het gebied van de Stille Oceaan. De eilandengroep werd door James Cook in 1778 “ontdekt” door Europeanen. Cook werd bij een tweede bezoek in 1779 overigens door de Hawaiianen gedood in de baai van Kealakekua vanwege een misverstand. Onder invloed van de contacten met de Europeanen verenigde koning Kamehameha I in 1810 alle voordien vaak onderling vijandige eilanden tot het Koninkrijk Hawaï. Dit gebeurde op gewelddadige wijze met behulp van Europese wapens. Alleen Kauai trad vrijwillig toe tot het koninkrijk.

 

Onder koning Kamehameha II werd in 1819 het oude kastenstelsel met het kapu (taboe) systeem afgeschaft. Vrouwen mochten voortaan samen met mannen eten of voedsel eten dat daarvoor voor hen verboden was. Mensenoffers werden verboden en de strikte regels betreffende hoge personen werden afgezwakt. Deze veranderingen werden gestimuleerd door Keōpūolani, de moeder van Kamehameha II, en Kaahumanu. Beide vrouwen waren echtgenotes van Kamehameha I. Ook de Hawaïaanse godsdienst (met onder andere de goden Pele en Kupua) werd afgeschaft, hoewel nog steeds aanhangers ervan te vinden zijn. Deze politiek werd versterkt door de komst van de eerste Amerikaanse protestantse missionarissen in 1820.

 

nullDe Hawaïaanse koningen voerden een politiek van gastvrijheid voor vreemdelingen, waarbij zij echter wel de Engelsen tegen de Amerikanen uitspeelden. Zo wist het eilandenrijk ondanks zijn strategische ligging het grootste deel van de 19e eeuw een onafhankelijke staat te blijven. In 1893 pleegde een aantal Amerikaanse suikerplanters een staatsgreep, plaatste koningin Liliuokalani onder arrest en opende de deur voor Amerikaanse inlijving. Tussen 1893 en 1898 was Hawaï een republiek. In 1897 werd Cleveland verslagen, en kwamen de Republikeinen weer aan de regering. Toen president McKinley echter weinig haast maakte met de annexatie van Hawaii, verzon de onderminister van marine Theodore Roosevelt op 22 maart 1898 een incident met een Japanse kruiser, waarna McKinley in actie kwam. Op 7 juli 1898 werd de annexatiewet geratificeerd, en vanaf 30 april 1900 behoorde het gebied tot de Verenigde Staten als Territorium Hawaï.[7] 

 

Het Hawaïaans behoort tot de Malayo-Polynesische talen en kent slechts twaalf letters, waaronder acht medeklinkers, waardoor de taal heel snel herkenbaar klinkt. Het schrift bestond niet voor de aankomst van missionarissen, en werd door dezen tussen 1820 en 1826 ontwikkeld. Daarvoor werd de Hawaïaanse geschiedenis door middel van legendes, vaak met behulp van zang en dans (hoela) doorverteld.

 

In de periode van 1830 tot 1950 is het gebruik van Hawaïaans als eerste taal sterk achteruitgegaan. Nu spreken nog maar weinig inwoners Hawaïaans als moedertaal en wordt er vooral Engels gesproken. De taal heeft echter in de jaren vijftig meer belangstelling gekregen. Sinds 1978 is het een van de twee officiële talen van de staat Hawaï en geven de openbare scholen les in de Hawaïaanse taal. Er zijn ook scholen, zoals de Kamehameha Schools, die alleen toegankelijk zijn voor kinderen die (deels; minstens 1/16) afstammen van de oorspronkelijke bewoners en waar sterk de nadruk wordt gelegd op de Hawaïaanse taal en cultuur.

 

Merry Monarch festivalHoewel de oorspronkelijke bevolking nu een minderheid in eigen land is (5,9% van de bevolking beschouwt zich geheel of deels Hawaïaans), is hun vriendelijke Aloha-geest nog te bespeuren. Een aantal oude Hawaïaanse gewoontes die door de toeristenindustrie zijn overgenomen, zijn de luau (groot feest), de hoela die voor de toeristen wel wat is aangepast, en de lei (bloemenkrans). Daarnaast is er sinds 1970 een opleving van de traditionele hoela, waarbij grote aandacht wordt besteed aan de traditionele gebruiken. Elk jaar vind een groots hula festival plaats, het Merry Monarch festival.

 

Muziek uit Hawaï is bekend wegens de ukelele en de slack-key gitaar. Ook is Hawaï bekend van het alohashirt (en andere kleding met bontgekleurde bloemmotieven). De Hawaïaanse keuken is sterk beïnvloed door de verschillende groepen immigranten (o.a. uit China, de Filipijnen, Japan, Korea, Polynesië en Portugal).

Conny
Conny
Alle behandelingen zijn altijd op afspraak